Welkom bij de Stichting Rivierenland Herstelt

 

De Stichting Rivierenland Herstelt is 17 januari 2018 opgericht met als doel in Rivierenland herstelinitiatieven op te richten voor mensen met een psychische kwetsbaarheid die de regie over hun leven (weer) in eigen hand willen nemen. ‘Herstellen doe je zelf, maar ‘t hoeft niet alleen’ is ons motto. Wij werken voor, door en met ervaringsgenoten. Deze manier van werken staat centraal binnen onze Stichting. Culemborg Herstelt is het eerste lopende initiatief onder de vlag van deze Stichting.  Tiel Herstelt is sinds eind 2019 actief, maar inmiddels op non actief.

De Stichting Rivierenland Herstelt heeft een ANBI status sinds 17 januari 2018.

Gegevens Stichting:

Naam: Stichting Rivierenland herstelt
RSIN: 858408739
Kamer van Koophandel: 70652872
Bankrekening: NL07 RABO 0328 5168 13
Contactgegevens: Admiraalvlinderlaan 54, 4105 TH Culemborg

Bestuurssamenstelling: Teunie Verwolf, vacatures.

Beloningsbeleid: De bestuursleden doen hun werkzaamheden voor de Stichting vrijwillig.

Doelstelling Stichting:

  • het creëren van vrijplaatsen waar mensen die de regie over hun leven (weer) in eigen hand willen nemen en richting en betekenis willen geven aan hun leven, voor, door en met elkaar kunnen werken aan herstel en participatie;
  • er zijn voor mensen met een psychische kwetsbaarheid en voor alle anderen die zich aangesproken of betrokken voelen bij onze doelstelling en activiteiten;
  • en in de maatschappelijke omgeving, zowel binnen als buiten het sociale domein, kwartier maken voor herstel en participatie, om maatschappelijke drempels voor de doelgroep van de stichting te verlagen en maatschappelijke inclusie gemakkelijker te maken;
  • de stichting richt zich op het vormen van herstelcommunities in het rivierengebied (gemeenten Culemborg, Buren, West-Betuwe, West Maas en Waal en Tiel). Culemborg herstelt is het eerste lopende initiatief.

Beleid en activiteiten:

Het beleidsplan van de Stichting vindt u hier. Voor een verslag van de uitgeoefende activiteiten zie het Jaarverslag 2020 en Jaarverslag 2021.

Financiële verantwoording:

De balans en staat van baten en lasten vindt u hier.

Voor het initiatief Culemborg Herstelt ontvangt de Stichting een bijdrage van de Gemeente Culemborg, het Oranjefonds en de Provincie Gelderland.